آمریکانو

نابراین یک امریکانو فقط از آب جوشیده شده داغ و اسپرسو تشکیل می شود که نسبت اسپرسو به آب آن می تواند نصف نصف باشد و یا یک سوم اسپرسو و دو سوم آب داغ. لازم است بگوییم امریکانو در ساختارش شیر ندارد در حالی که برخی از افراد شیر اضافه می کنند و این کاملا اشتباه است! هیچ گونه لبنیاتی در امریکانو وجود ندارد!
  • کامرشیال 78,000 تومان
  • اسپشیال 90,000 تومان
  • بدون کافئین 93,000 تومان
  • سفارش دهید

اسپرسو دبل -آب جوش