دولچه

نوشیدنی بر پایه قهوه است که با دستگاهی به نام دولچه ساخته می شود.
  • عناصر: ترکیب جذاب اسپرسو و شکلات دارچینی و شیر
  • 83,500 تومان
  • کامرشیال تومان
  • اسپشیال تومان
  • سفارش دهید