شیر تخمه کدو و آفتابگردان

هیچ تصویری در دسترس نیست
  • انرژی 32 کال DI* 2 %
  • پروتئین 1.5 گرم DI* 3 %
  • چربی 2.4 گرم DI* 3 %
  • حداکثر چربی 0 گرم DI* 0 %
  • کلسترول 0 میلی گرم DI* 0 %
  • کربوهیدرات 1.2 گرم DI* 0 %
  • شکر 0.6 گرم DI* 1 %
  • سدیم 49 گرم DI* 2130 %
  • فیبر 0.3 گرم DI* 1 %
  • نمک 0 گرم DI* 0 %
  *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
 • 34,000 تومان

این آیتم به صورت مجزا قابل سرو نمی باشد برای آیتم دارای شیر می باشد