بولت پروف وگن

قهوه ضد گلوله جدیدترین نوشیدنی کاهش وزن با مقدار زیادی کره است. بله، چیزی که شنیدید درست است. دیو آسپری یکی از کسانی است که با نوشیدن این قهوه در رژیم غذایی کتوژنیک، وزن زیادی از دست داد. این نوشیدنی افزایش تمرکز و تقویت حافظه را به ارمغان می آورد.
  • عناصر: روغن نارگیل همراه با اسپرسو وآب جوش
  • کامرشیال 84,000 تومان
  • اسپشیال 96,000 تومان
  • بدون کافئین 99,000 تومان
  • سفارش دهید

روغن نارگیل همراه با اسپرسو وآب جوش