ضد گلوله

قهوه ضد گلوله جدیدترین نوشیدنی کاهش وزن با مقدار زیادی کره است. بله، چیزی که شنیدید درست است. دیو آسپری یکی از کسانی است که با نوشیدن این قهوه در رژیم غذایی کتوژنیک، وزن زیادی از دست داد. این نوشیدنی افزایش تمرکز و تقویت حافظه را به ارمغان می آورد.
  • عناصر: اسپرسو ب همراه کره و آب جوش
  • کامرشیال 64,500 تومان
  • اسپشیال 69,500 تومان
  • بدون کافئین 74,500 تومان
  • سفارش دهید