کاستاریکا ترازو

  • عناصر: کارامل، سیروپ افرا، شلیل
  • V60 80,000 تومان
  • کمکس 80,000 تومان
  • ایروپرس یا سایفون 80,000 تومان
  • سفارش دهید