کاستاریکا ترازو

  • عناصر: کارامل، سیروپ افرا، شلیل
  • V60 67,000 تومان
  • کمکس 67,000 تومان
  • ایروپرس یا سایفون 67,000 تومان
  • سفارش دهید