کلمبیا جمینکا

جزو دسته قهوه های فریز شده می باشد.
  • عناصر: شیب قرمز، رزبری، زردآلو، شکر پانالا، شکلات تلخ
  • V60 170,000 تومان
  • کمکس 170,000 تومان
  • ایروپرس یا سایفون 1,170,000 تومان
  • سفارش دهید