اتیوپی کفا

جزو دسته قهوه های فریز شده می باشد.
  • عناصر: کرکبات گلی، هلو
  • V60 110,000 تومان
  • کمکس 110,000 تومان
  • ایروپرس یا سایفون 110,000 تومان
  • سفارش دهید