لیموناد

لیموناد ترکیب اصلی آن لیموترش است به طور کلی لیموناد نوعی نوشیدنی با لیمو می باشد. لیموناد بدون گاز نوعی از لیموناد است که معمولا با لیموی تازه و شیرین کننده هایی مانند عسل شکر درست می شود اما لیموناد گاز دار به صورت ترکیبی با دیگر نوشیدنی ها به کار می رود. تمام نوشیدنی هایی که از لیمو درست می شوند را لیموناد می گویند انواع مختلفی از لیمو ناد وجود دارد دو نوع از آن شناخته شده است. لیموناد گاز دار و لیموناد بدون گاز
  • عناصر: لیمو، پشن، سودا
  • کلاسیک 83,000 تومان
  • بلند 83,000 تومان
  • سفارش دهید