لمون مارگاریتا

مارگاریتا (Margarita) نام نوعی کوکتل تکیلایی است که با تکیلای آمیخته با لیکور تریپل سک و لیموترش یا آب‌لیمو تهیه می‌شود. مارگاریتا را اغلب با لیوان‌های لب‌شور سرو می‌کنند.